Dostępność

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Deklaracja dostępności 2020-2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2020-2021

Data publikacji:
Data ostatniej zmiany:
Informację wprowadził: Joanna Stochmal
Data Użytkownik
2021-04-27 10:56:26 Joanna Stochmal
2021-04-27 10:56:24 Joanna Stochmal
2021-04-01 08:07:01 Joanna Stochmal
2021-04-01 08:05:03 Joanna Stochmal
2021-03-31 14:43:50 Joanna Stochmal
2021-03-31 13:19:08 Joanna Stochmal
2021-03-31 13:07:22 Joanna Stochmal