Połączenie spółek

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w związku z zamiarem połączenia spółek Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy ze spółką „Koral” sport i rekreacja Sp. z o.o. z siedzibą w Morawicy.

Plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych.

Połączenie odbywać się będzie w trybie połączenia przez przejęcie uregulowane w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i wynika z chęci uproszczenia procesów rozliczeniowych realizowanych przez Spółki zadań na rzecz Miasta
i Gminy Morawica, a także osiągnięcia synergii z działalności połączonej spółki.

Połączenia Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej „Koral” sport i rekreacja sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą Zakład Gospodarki Komunalnej w Morawicy Sp. z o.o. w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które następnie wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Miastu i Gminie Morawica.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
UCHWAŁA – ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
UCHWAŁA – KORAL SPORT I REKREACJA
PROJEKT UMOWY SPÓŁKI PO POŁĄCZENIU
USTALENIE WARTOŚCI – KORAL SPORT I REKREACJA
OŚWIADCZENIE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
OŚWIADCZENIE – KORAL SPORT I REKREACJA
OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA – KORAL SPORT I REKREACJA
OŚWIADCZENIE WSPÓLNIKA – ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Data publikacji:
Data ostatniej zmiany:
Informację wprowadził: krystynabasinska
Data Użytkownik
2022-09-27 13:12:51 krystynabasinska
2022-09-27 12:41:02 krystynabasinska
2022-09-27 12:38:01 krystynabasinska