Przedmiot działalności

1. Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z;
2. Działalność klubów sportowych – PKD 93.12.Z;
3. Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z;
4. Pozostałą działalność związana ze sportem – PKD 93.19.Z;
5. Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z;
6. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;
7. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna – PKD 56.29.Z;
8. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – PKD 96.04.Z;
9. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.59.B;
10. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
PKD 85.51.Z;
11. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z;
12. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z;
13. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – PKD 77.21.Z;
14. Wypożyczanie kaset video, płyt CD, DVD itp.- PKD 77.22.Z;
15. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;
16. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
PKD 68.20.Z;
17. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;
18. Pozostałą sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami
i targowiskami – PKD 47.99.Z;
19. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z;

Data publikacji:
Data ostatniej zmiany:
Informację wprowadził: Joanna Stochmal
Data Użytkownik