Status prawny

Spółka działa pod firmą „KORAL” sport i rekreacja sp. z o.o. z siedzibą ul. Szkolna 6, 26-026 Morawica, na podstawie Aktu notarialnego z 25.04.2008 roku, repertorium
A 6976/2008. Zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000307910

Data publikacji:
Data ostatniej zmiany:
Informację wprowadził: Joanna Stochmal
Data Użytkownik